בשיתוף פורום ״חיים משותפים״ במשרד החינוך

פורום "חיים משותפים" של מכון מופ"ת במשרד החינוך חוקר את מרקם החיים העדין של סטודנטיות וסטודנטים לחינוך ברחבי הארץ כדי לקדם הנגשה שוויונית וחיי חברה משותפים בתוך הקמפוסים ומחוצה להם. הפורום נוגע בקונפליקטים שעולים סביב סוגיות של מגדר, של לאום, של עדה ושל נטייה מינית. חבריו, נציגות ונציגים מאוניברסיטאות וממכללות לחינוך, חותרים לשיפור היחסים בין מגוון האוכלוסיות בארץ – יהודים וערבים, תושבי פריפריה ומרכז, דתיים וחילונים, בעלי מוגבלות ואנשים בעלי זהויות שונות בקרב כל אחת מהקהילות.
בחודשים האחרונים הצטרף היוצר דורון גליה-קינד לצוות הפורום והנחה סדנאות בטכניקת "תיאטרון המדוכאים" של אוגוסטו בואל. טכניקה זו מזמנת דיון פתוח ולא היררכי באמצעות כלי תיאטרוני, והיא אפשרה למשתתפים לעבד את הסוגיות שבהן הם עוסקים, ובעיקר להסתכל זה לזה בעיניים ולהאמין כי תיתכן דרך אחרת.
במהלך הסדנאות עברו חברי הפורום תהליך מרגש, כן ואמיץ, והם מזמינים את הקהל להתבונן בחומרים ששימשו אותם בסדנאות, ולהציף את החמלה והאנושיות שמעבר לפוליטיקת הזהויות.

שגרה מוסדית 2.0 | פסטיבל ישראל 2021

 

מידע נוסף