עבור עולים ופליטים שמגיעים מאוקראינה ומרוסיה בעקבות המלחמה המתמשכת, השאיפה לחופש היא הרת גורל. בשפות האוקראינית והרוסית כאחת המילה לחופש היא זהה – свобода  (Svoboda).
האם ניתן ליצור כשחירותך בסכנה?

בערב חשיפה מיוחד לאמנים אוקראינים ורוסים נתכנס כדי לחגוג את מקומה של האמנות בשמירה על חופש וחירות, וכדי לעזור לאותם האמנים המחפשים את הדרך להשמיע את קולם בארץ ובשפה חדשות.

אירוע מקצועי ליוצרים
להרשמה

במימון קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, קליבלנד, אוהיו

מידע נוסף