עבור עולים ופליטים שמגיעים מרוסיה ומאוקראינה בעקבות המלחמה המתמשכת, השאיפה לחופש היא הרת גורל. בשפות הרוסית והאוקראינית כאחת המילה לחופש היא זהה – свобода  (Svoboda).
האם ניתן ליצור כשחירותך בסכנה?

בערב חשיפה מיוחד לאמנים רוסים ואוקראינים נתכנס כדי לחגוג את מקומה של האמנות בשמירה על חופש וחירות, וכדי לעזור לאותם האמנים המחפשים את הדרך להשמיע את קולם בארץ ובשפה חדשות.

אירוע מקצועי ליוצרים
להרשמה

מידע נוסף