• שבוע העיצובשבוע העיצוב
Show times
 • 29.5 Tuesday, 18:00Free
 • 30.5 Wednesday, 18:00Free
 • 31.5 Thursday, 18:00Free
 • 1.6 Friday, 18:00Free
 • 2.6 Saturday, 18:00Free
 • 3.6 Sunday, 18:00Free
 • 4.6 Monday, 18:00Free
 • 5.6 Tuesday, 18:00Free
 • 6.6 Wednesday, 18:00Free
 • 7.6 Thursday, 18:00Free
 • 8.6 Friday, 18:00Free
 • 9.6 Saturday, 18:00Free
 • 10.6 Sunday, 18:00Free
 • 11.6 Monday, 18:00Free
 • 12.6 Tuesday, 18:00Free
 • 13.6 Wednesday, 18:00Free
 • 14.6 Thursday, 18:00Free

Shows calendar

Order tickets online
אזור ראשי, for shortcut key, press ALT + z

הניוזלטר
של פסטיבל ישראל

הרשמה