• צילום: גיא לוי נחום, עיבוד תמונה: Paul Sixtaצילום: גיא לוי נחום, עיבוד תמונה: Paul Sixta
Show times

Shows calendar

Order tickets online
אזור ראשי, for shortcut key, press ALT + z

הניוזלטר
של פסטיבל ישראל

הרשמה