• צילום: אלכס תמירצילום: אלכס תמיר
Show times

Shows calendar

Order tickets online
אזור ראשי, for shortcut key, press ALT + z

הניוזלטר
של פסטיבל ישראל

הרשמה