פיי שפירו היא מלחינה ואמנית קול רב תחומית היוצרת את "מקלעת" מרחב לקולות להתגלות – סדרה של סדנאות, מופעים, טקסים והתקהלויות הקוראות לתרבות קולית חדשה של חופש ואחדות.
השהות נבעה מתוך הכרה במעמד החשוב והמיוחד של הביטוח הסוציאלי כתשתית החיבור הכלכלית-אנרגטית בין יושבי הארץ ומתוך הצורך להביא דווקא למקום טעון זה הקשבה ופתיחות לב.
במהלך שהות האמן שהתה פיי בסניף הירושלמי של ביטוח לאומי בכוונה להקשיב ולהתקרב. השהות כללה התוודעות אל המבנה הארגוני, המדיניות, הענפים השונים וגבולות הגזרה של המוסד.
כחלק מהשהות התקיימו מפגשים, שיחות וסדנאות קוליות בהשתתפות העובדות והעובדים, דרכם נרקם בהדרגה מרחב בטוח ופתוח לקולות השונים להשמע ולהתחבר.

הקהל מוזמן למפגש קולי מיוחד בביטוח הלאומי בהנחיית פיי שפירו ובהשתתפות עובדות ועובדי הסניף.
הזמנה להתחבר מחדש לרשת האחדות והערבות ההדדית אותה מייצג המוסד ולייצר מרחב הקשבה וביטוי בטוחים בו יתאפשר לפגוש גם את הכאב האישי והמשותף שלנו.

מידע נוסף