600HIGHWAYMEN מלהקות התיאטרון המרתקות בעולם, מגיעה לראשונה לישראל, ומעלה את "1,000 דרכים" – עבודת תיאטרון בשלושה חלקים* בשיתוף הקהל.
ב-"1,000 דרכים" אין שחקנים "מקצועיים". יש רק אתכם בתפקיד הקהל, הפרפורמרים ומניעי העלילה. חוויה אינטימית מיוחדת המאפשרת מפגש עומק עם עצמכם ועם אנשים נוספים.

חלק שני – המפגש
על הבמה ניצב שולחן. את/ה ואדם נוסף נפגשים משני עבריו. מלבדכם אין איש לא על הבמה ולא באולם כולו. אתם רואים זה את זה. העיניים שלכם נפגשות. ביניכם יש חבילה של כרטיסיות, ועל כל אחת הנחיה או בקשה פשוטה. תנו לכרטיסיות להוביל אתכם. הן מציעות דרכים חדשות להביט זה על זה. הן מזמינות אותנו לשקול מחדש, בזמן אמת, את מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על האדם הניצב מולנו וגם על עצמנו.

"הרפתקני, מעורר מחשבה ומנתץ הנחות יסוד לגבי השאלות מה זה תיאטרון, ומה הוא יכול להיות". (The San Francisco Chronicle)
“ברגע שאתם חושדים שנהייתם מעט ציניים לגבי תיאטרון… תחשבו על 600HIGHWAYMEN".
(The New Yorker)

  • אורך המפגש כשעה.
  • ניתן לרכוש כרטיס אחד.
  • החלקים מוצגים במועדים שונים. ניתן לרכוש כרטיסים לשלושת החלקים או לכל חלק בנפרד.

ההפקה נהגתה והוזמנה לראשונה בשיתוף Temple Contemporary ב-Temple University. היא הוזמנה על ידי The Arts Center ב-NYU Abu Dhabi כדי להציג בStanford Live- ב-Stanford University, במסגרת Festival Theaterformen ו-The Public Theater. תמיכה ראשונית לפיתוח היצירה – The Pew Center for Arts & Heritage, Philadelphia.

מידע נוסף